Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Polityka Prywatnośći

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu F. H. Bonk Władysław Bonk ul. Pucka 28 81-036 Gdynia Nip 586-015-50-29 i serwisów do składania zamówień www.hurtowniazabawek.biz oraz www.bonk.com.pl . Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.hurtowniazabawek.biz oraz www.bonk.com.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony www.hurtowniazabawek.biz oraz www.bonk.com.pl
§1. Postanowienia Ogólne
1.    Administratorem danych jest F.H. Bonk Władysław Bonk z siedzibą w Gdyni ul. Pucka 28 81-036 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 586-015-50-29  REGON: 190677181  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obo-wiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwe-rach.
2.    Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
4.    Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
5.    Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto stronie www.hurtowniazabawek.biz lub www.bonk.com.pl, to przetwarzamy Twoje da-ne jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury VAT, dane adresowe do dostawy towaru.
6.    Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobo-wych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. prawidłowej realizacji zamówień z na-szych stron internetowych www.hurtowniazabawek.biz, www.bonk.com.pl oraz za pośrednic-twem e-maila: firma@bonk.com.pl lub telefonicznie. d. w zakresie i celu niezbędnym do wy-pełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
7.    Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: firma@bonk.com.pl
9.    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cof-nięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do reten-cji danych.
10.    Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ściga-nia).
11.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia praw-nie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
12.    Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
13.    Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego na-ruszenia bezpieczeństwa danych.
14.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies dostępne na stronie www.hurtowniazabawek.biz i bonk.com.pl w zakładce Cookies.

ZAMÓWIENIA ON-LINE:

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN